scarletegoism

51 tekstów – auto­rem jest scar­le­tegoism.

Jesień

Na os­trzu noża, szep­czę zaklęcia, by czas płynął w miesiącu cieplejszym.
Zieleń przechodzi w czerń, onieśmieli mnie swą zgni­lizną.
Pta­ki jak­by zlęknione, że wpadną w mor­der­cze sidła, zerwą się do lo­tu, i tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 kwietnia 2013, 18:28

"Moje biedne Ptaki"

Je­den strzał za­bija wszys­tkie pta­ki bez­tros­ko tańczące na moim niebie. Te­raz spa­dają po­woli. Wi­rują w okół włas­nych ciał, po­tem z hu­kiem roz­trzas­kują się o Matkę Ziemię.
Szkoda.
Czar­ny puch uno­si się na krótką chwilę, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 5 czerwca 2012, 21:00

1. "Nienawidzę poniedziałków"

Zgryźli­wy jaz­got- budzik i trzask, a po­tem pom­ruk niezadowolenia.
Niena­widzę po­nie­działków. Oh, jak ja ich nienawidzę.
Samą siłą wo­li zmu­siłem się do przyjęcia po­zyc­ji siedzącej. Urządze­nie, które jeszcze przed chwilą wy­dawało z siebie ten [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 marca 2012, 11:22

Ku pamięci Miłości, która umarła.

Brak poczu­cia cza­su, brak miej­sca na ziemi, brak perspektyw.
Zaczęło się po cichu, na sztucznej tra­wie, z pla­tyną w dłoni. Żyło gład­ko otu­lając nas miękką, puszystą sielanką, kar­miąc doj­rze­wające w najsłod­szym uczu­ciu dusze.
Miłość [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 14 marca 2012, 13:16

Erotyk

Wy­pada, nie wy­pada, całować, czuć roz­kosz, poz­na­wać, sma­kować, per­cep­cją idioty, dłonie i pościel i za­pach ten słod­ki, a po­tem od no­wa, uczyć się ciała, znać je na pa­mięć, znów nie wy­pada, myślą, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 9 grudnia 2011, 21:41

Roz­chwiana między błogim obłędem, a pa­raliżującą roz­koszą wstrzy­muję od­dech by zat­rzy­mać chwilę. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 30 września 2011, 14:34

Przyszłość ważna je­dynie w sen­nych mrzon­kach, tulących bez­bron­ne w swej kruchej na­gości ciała. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 września 2011, 08:27

Sa­mot­ność to coś o wiele głębsze­go niż nieobec­ność ludzi, których i tak na prawdę trak­tu­jesz jak szarą masę. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 7 września 2011, 17:44

Są różne rodza­je kocha­nia, z których nie każdy jest Miłością. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 lipca 2011, 23:49

Budzisz się ra­no i do­ciera do Ciebie święty i niepod­ważal­ny fakt, że wciąż jes­teś tą samą nik­czemną i zap­lutą is­totą, którą pow­szechnie na­zywa­my człowiekiem. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 maja 2011, 20:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scarletegoism

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność